- revízie elektroinštalácií
- revízie bleskozvodov
- revízie a kontroly EPS a HSP

Vitajte na našich stránkach

Našim zákazníkom ponúkame revízie a kontroly elektroinštalácií, bleskozvodov, EPS a HSP.
Pre vypracovanie ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt

KaAtel s.r.o.
Trenčianske Jastrabie 331
91322 Trenčianske Jastrabie
kaatel@kaatel.sk
+421 902 906 222